Flame Chandelier

Flame Chandelier, který vznikl v rámci mé bakalářské práce, je alternativním svítidlem z optických vláken. Zkoumá a objevuje možnosti této technologie nejen ve světelném designu. Základním stavebním pilířem mého bádání se stala rešerše, která mi ukázala směry, kterými je možné se s touto technologií vydat, včetně těch méně šťastných. Této nové technologii jsem přiřkla funkci